Användarvillkor

Användarvillkor

Genom att använda denna sidan accepterar du våra användarvillkor.

Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller när du eller det företag som du företräder gör en beställning från oss initierats via www.hedgeblom.se. Avtal ingås på svenska mellan dig eller det företag som du representerar och Hedgeblom. Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag. Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal. Du som handlar som en företrädare för ett företag ska ha, och garanterar härmed att du har, behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag du representerar, d.v.s. Kundens, räkning.

Avtal och beställning
Beställning kan göras via webbplatsen och i samband med detta accepterar du Villkoren. Beställning kan också ske via fax, e-post eller telefon. Vid beställning skickar Hedgeblom så snart som möjligt en orderbekräftelse till Kunden som bekräftar beställningen och ett avtal mellan dig och Hedgeblom har därmed ingåtts. Hedgeblom har rätt att i enskilda fall neka eller ändra beställningen.

Produktinformation
Hedgeblom reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Hedgeblom har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen och att löpande göra produktändringar och förbättringar.

Upphovsrätt
Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Hedgeblom. All text, grafisk design, logotyper, bilder, etc. tillhör Hedgeblom och får inte kopieras, överlåtas, försäljas, reproduceras eller förändras, utom för rent privata syften eller där det är uttryckligen är tillåtet eller Hedgeblom gett sitt skriftliga tillstånd.

Priser
Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Hedgebloms priser är angivna i svenska kronor (SEK) och eller euro (€) och inkluderar gällande moms till privatpersoner och exklusive moms för företag. Eventuella betalnings- och fraktavgifter anges separat. Priserna redovisas både innan beställningen och i orderbekräftelsen. Hedgeblom är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som kunden har beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs. Hedgeblom reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar på grund av ändrad moms, förändring i valutaläget, inköpspriser samt ändring av lagstadgade avgifter.

Distansförsäljning
Vid utövande av ångerrätten ska produkten skickas till Hedgeblom inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade Hedgeblom om att du ångrar dig. När Kunden ångrar sitt köp betalar Kunden själv kostnaden för returfrakten. Returen ska skickas direkt till denna adressen och inte via ombud, returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare. Kunden ansvarar för produktens skick efter det att kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Hedgeblom rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackningen.
Hedgeblom betalar snarast tillbaka beloppet inklusive avgift för betalsätt och fraktkostnader. Om ångerrätten avser endast en del av en order betalar Hedgeblom inte tillbaka avgift för betalsätt och fraktkostnader. Hedgeblom har rätt att göra ett värdeminskningsavdrag från beloppet samt göra avdrag vid köp av returfrakt enligt ovan. Återbetalning sker senast inom 14 dagar från och med det datum Hedgeblom tog emot ditt meddelande om att du ångrar dig. Hedgeblom får dock vänta med återbetalningen tills Hedgeblom tagit emot produkten eller kunden har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som kunden valde vid beställningen, om annat inte uttryckligen har avtalats. Detta gäller ej företagsleveranser.

Garanti
Hedgeblom lämnar i regel 2 till 5 års garanti på samtliga produkter från och med produktens ursprungliga inköpsdatum. För produkter med längre garanti än två år framgår garantitiden av respektive produktbeskrivning på webbplatsen eller av produktens förpackning. För att åberopa garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto, följesedel etc. medfölja reklamationen. Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel. Ett sådant fel som visar sig inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet. Slitage, felaktig användning och förbrukningsmaterial täcks inte av garantin. Utan att det påverkar dina rättigheter enligt lag, förbehåller sig Hedgeblom rätten att reparera eller byta ut produkten vid reklamation under garantitiden. Vi löser inte ut produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.

Övrigt
Vi reserverar oss för text- och bildfel på vår webbplats. Kontakta gärna vår kundservice för att påtala dessa fel.

Skulle ni har frågor så kontakta oss på info@hedgeblom.com