PE testade produkter

Konst häckars egenskaper

Polyeten är en termoplastisk polymer med variabel kristallin struktur och ett extremt stort användningsområde beroende på den specifika typen. Det är en av världens mest producerade plastprodukter (tiotals miljoner ton produceras över hela världen varje år). Den kommersiella processen som gjorde PE till en sådan framgång utvecklades på 1950-talet.

Det är inte giftigt och miljön omkring tar ingen skada

Polyeten är en otroligt användbar plastplast. På grund av mångfalden av PE-varianter är det införlivat i ett stort antal applikationer. I själva verket används polyeten ofta i mathantering. Det kan vara giftigt om det inandas och / eller absorberas i huden eller ögonen som ånga eller vätska (dvs. under tillverkningsprocesser). Nackdelarna med polyeten är i allmänhet dyrare än polypropen.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.